kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Silver psychologie is op zoek naar enthousiaste cliëntenraadsleden. De cliëntenraad vertegenwoordigt het collectieve welbevinden van cliënten van de praktijk. De cliëntenraad denkt en praat mee en stemt in met onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt de rechten en plichten van de cliëntenraad. De Wmcz gaat ervan uit dat cliënten van de instelling het beste kunnen opkomen voor hun eigen belangen. De cliëntenraad bestaat daarom uit ervaringsdeskundigen op het gebied van de GGZ-behandeling. De cliëntenraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar in Tilburg. Daarnaast is er de mogelijkheid de vergadering online bij te wonen.

 

Algemene criteria
De cliëntenraad wil vanuit positieve interesse en betrokkenheid vanuit het perspectief van cliënten meedenken met en bijdragen aan de kwaliteit van Silver, zodat deze aantrekkelijk, onderscheidend, cliëntgericht en toegankelijk is en bekendheid geniet bij doorverwijzende instanties. Hierbij horen de volgende kernwaarden:

 • Betrokkenheid;
 • Creativiteit;
 • Helicopterview;
 • Humor in de omgang;
 • Interesse in de kwaliteit van zorg;
 • Meedenken vanuit het cliëntenperspectief;
 • Positviteit (werken vanuit een positief kritische grondhouding)
 • Representatief voor de (ex-)cliënten;
 • Respect voor elkaars (formele) positie.

Om te lid te kunnen worden moet u voldoen aan een aantal algemene criteria die voor alle leden van de cliëntenraad gelden. Denkt u hierbij aan:

 • U heeft in het verleden psychologische hulp ontvangen van Silver Psychologie.
 • U bent gemotiveerd om uw ervaring en kennis over psychologische hulp in de cliëntenraad weer te geven.
 • U bent bereid hier gemiddeld 6 uur per maand aan te besteden.
 • U kunt en wilt constructief en doelgericht samenwerken.

 

Een cliëntenraad heeft ook mensen nodig die een specifieke deskundigheid hebben zoals beleidsmatige interesse, administratieve vaardigheden, juridische en financiële kennis binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Niet iedereen in een cliëntenraad hoeft alles te kunnen.

Meer weten of aanmelden voor deze cliëntenraad

Bent u nieuwsgierig geworden wat een rol binnen een cliëntenraad betekent? Bekijk hier het filmpje Wat is een cliëntenraad  of neem direct contact op met de cliëntenraad via clientenraad@silverpsychologie.nl

De functie van cliëntenraadslid is geen betaalde functie maar kent wel een jaarlijkse vaste vrijwilligersvergoeding.