kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 
Voor GGZ-zorg heeft u een verwijzing nodig. We bieden zowel Basis GGZ (BGGZ), specialistische GGZ (SGGZ) en behandeling voor Kind en Jeugd aan. U kunt zich op de volgende manieren bij ons aanmelden:
 • Uw huisarts meldt u aan via Zorgdomein
  Uw huisarts meldt u direct bij ons aan via Zorgdomein. Uw verwijzing wordt dan beveiligd naar ons gestuurd. U ontvangt van ons bericht als uw aanmelding compleet is.
   
 • U meldt uzelf bij ons aan met verwijzing
  Als u niet via uw huisarts aangemeld kan worden, neemt u dan telefonisch contact met ons op.

De Exclusiecriteria zijn:

 • Actuele psychotische problematiek
 • Psychose in de voorgeschiedenis
 • Actuele automutilatie
 • Zwakbegaafdheid/ licht verstandelijke beperking
 • Psychiatrische co-morbiditeit (als secundaire problematiek) autisme, verslaving/overmatig middelengebruik en/of eetstoornis
 • Actuele agressie of delictgedrag

Let op!
Voor volwassenen die verzekerd zijn bij VGZ, Achmea geldt een aanmeldstop.
Staat u al op onze wachtlijst dan is uw wachttijd ongeveer 3 maanden langer dan hierboven aangegeven. Meer toelichting leest u hieronder.

Tijdelijke aanmeldstop voor VGZ, Achmea.
Op dit moment is het niet mogelijk om u aan te melden als u verzekerde bent bij een van deze verzekeringskoepels.
Onder VGZ vallen ook onder andere de labels Univé, ZEKUR, IZZ, IZA.

Met deze zorgverzekeraars hebben we afgesproken dat alle zorgkosten bij elkaar opgeteld in 2023 niet boven een bepaald bedrag mogen komen. Dit bedrag wordt het omzetplafond genoemd. Boven het omzetplafond wordt de zorg niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. Het afspreken van een omzetplafond is bedoeld om de zorgkosten te beheersen. We moeten er goed op letten niet boven dit bedrag uit te komen. Er zal dus goed gekeken moeten worden hoeveel zorg cliënten nodig hebben en of er nieuwe cliënten in behandeling kunnen komen. Om te bewaken dat we niet over het omzetplafond gaan kunnen wij op dit moment minder cliënten van deze zorgverzekeraars in behandeling nemen en zijn we genoodzaakt een aanmeldstop in te stellen.

U kunt contact opnemen met de afdeling Wachtlijstbemiddeling van uw zorgverzekeraar, de contactgegevens vindt u hieronder. De contactpersoon van die afdeling zal samen met u bekijken bij welke praktijk u het snelst terecht kunt.

Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis, VGZ of één van de labels die onder deze zorgverzekeraars vallen en staat u op onze wachtlijst?
Ook dan kunt u nagaan of u bij een andere praktijk eerder terecht kunt, eventueel met behulp van wachttijdbemiddeling van uw zorgverzekeraar. De wachttijden zijn namelijk langer geworden dan de wachttijden voor cliënten van andere zorgverzekeraars. We vragen u om het ons te laten weten als u elders in behandeling gaat. Blijft u op onze wachtlijst, dan nemen wij contact met u op zodra wij uw behandeling kunnen inplannen

Toelichting:
Aanmeldwachttijd is het aantal weken tussen het moment dat u zich aanmeldt en het intake gesprek.
Behandeltijd is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.
Ook is de wachttijd afhankelijk van de budgetafspraken die wij met uw verzekering hebben kunnen maken. De praktijk onderneemt het uiterste om de wachttijden te beperken.

Wachtlijstbemiddeling:
We proberen onze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Wordt de wachttijd te lang, dan voeren we een tijdelijke aanmeldstop in.

Als u de wachttijd te lang vindt of er is een aanmeldstop, dan kunt u ook contact opnemen met de afdeling Wachtlijstbemiddeling van uw zorgverzekeraar. De contactpersoon van die afdeling zal samen met u bekijken bij welke praktijk u sneller terecht kunt.

Contactgegevens Wachtlijstbemiddeling per zorgverzekeraar:

 1. Zilveren Kruis wachttijdbemiddeling aanvragen: 071-364 0280, ma-vrij 8:00-18:00 uur.
 2. CZ Zorgteam wachttijdbemiddeling aanvragen: 013-594 9110.
 3. VGZ wachttijdbemiddeling aanvragen: 088 – 131 1611, ma-vrij 8:30- 17:00 uur.
 4. Menzis wachttijdbemiddeling aanvragen: 088-222 4042, ma-vrij: 09:00-12:30 uur.
 5. DSW wachttijdbemiddeling aanvragen: 010 – 2 466 466, ma-vrij: 08:00-17:30 uur.
 6. Zorg en Zekerheid Wachtlijstbemiddeling aanvragen:
 7. ENO: informatie over bemiddeling te vinden op de website.
 8. ONVZ Wachtlijstbemiddeling aanvragen: 0800-022 1450, ma-vrij: 8:30-17:30 uur.
 9. FBTO.nl/zorgverzekering/zorgadvies/wachtlijstbemiddeling

Ondanks dat de gepubliceerde wachttijden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze publicatie.

Voor algemene informatie betreffende de wachttijden per vestiging kunt u vinden via wachttijden