kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Schematherapie is een integratieve cognitieve gedragstherapie die gericht is op behandeling van patiënten met oa. persoonlijkheidsproblematiek. Schematherapie is een therapeutische benadering waarin elementen uit cognitieve, gedragstherapeutische en psychodynamische modellen, hechtings- en Gestalt-modellen met elkaar worden gecombineerd.
De therapie heeft als doel oude disfunctionele schema's bij patiënten te onderkennen en te doorbreken. De therapie wordt tegenwoordig gezien als een effectieve behandeling voor een breed scala van psychische problemen, vooral ook voor patiënten die voorheen moeilijk te behandelen waren.

Binnen Silver wordt bij deze behandeling ook gebruik gemaakt van methodieken en visie die kenmerkend is bij behandeling van structurele dissociatie. Hierdoor wijkt onze behandeling op aspecten wat af van de meer klassieke schematherapie. Dit heeft met name betrekking op het werken met de modi. Belangrijk hierin is dat focus wordt gelegd op interne integratie door verbetering van samenwerking en relatie tussen de modi, waaronder ook met kritische en destructieve beschermermodi. En daarnaast dat focus wordt gelegd op gestructureerde ontwikkeling van de diverse modi, naast ontwikkeling van de gezonde volwassen modus.

Informatieverwerking
Als informatie door een persoon eenzijdig en vervormd geïnterpreteerd wordt leidt dit tot extreme emoties en probleemgedrag. De 'misinterpretatie' van informatie kan gebeuren doordat men als kind bepaalde ideeën heeft gekregen over zichzelf, andere mensen en gebeurtenissen waardoor er zogenoemde denkschema’s zijn ontstaan. Deze denkschema's kunnen ontstaan zijn als gevolg van schadelijke ervaringen in de kindertijd en kunnen op volwassen leeftijd nog steeds bestaan omdat ze nooit gecorrigeerd zijn en disfunctioneel zijn, dat wil zeggen niet meer kloppend voor de huidige situatie en daardoor allerlei gevolgen hebben voor de persoon en zijn omgeving.

Behandeldoel
Schematherapie tracht middels een integratieve cognitieve gedragstherapie de werking van deze onaangepaste schema's minder sterk te maken.
Dit gebeurt naast het gebruik van diverse therapeutische technieken zoals imaginatie, meerstoelentechniek, empathische confrontatie, cognitief herstuctureren, enzovoorts, ook vooral door een empathische en flexibele therapierelatie.

Deze therapie zorgt voor bewustwording en inzicht, reductie van psychische klachten, het verwerken van onverwerkte herinneringen en daarmee verminderen van herbelevingen, het wijzigen van onaangepaste cognitieve schema's, vergroten van de mate van interne integratie en het ontwikkelen van constructieve copingstrategieën en copingreacties.