kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

In de Basis GGZ kunt u worden behandeld voor lichte tot middelzware problematiek die een korte tot middellange behandeling vraagt en niet te complex of risicovol is. Het aantal sessies is gemiddeld 5, 8 of 12 uur. Dit kan per cliënt afwijken en hoger, maar ook lager uitvallen. 

In de Specialistische GGZ kunt u worden behandeld voor problematiek die een langere behandeling vraagt door de uitgebreidheid van de problematiek, of de complexiteit daarvan of het verhoogde risico daarvan.

Uw huisarts of bedrijfsarts is degene die beslist of u voor behandeling van uw problematiek verwezen wordt naar Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ). Hij / zij kan daarover bij twijfel overleggen met de psycholoog.