kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Kosten en vergoedingen volwassenen verzekerde zorg

Hierbij een overzicht van contracten met zorgverzekeraars .

Zorgverzekeraar Gecontracteerd in 2023  Gecontracteerd in 2024 
A.S.R. (incl. De Amersfoortse en Ditzo) Ja     Ja
Achmea (o.a. Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland en Interpolis) Ja  Ja 
CZ (incl. Nationale Nederlanden en OHRA) Ja  Nee
DSW Ja  Nee    
ENO (incl. Salland, Holland Zorg, Zorg direct) Ja  Ja
Menzis (incl. Anderzorg en Hema) Ja (vanaf augustus) Ja 
ONVZ (incl. PNO zorg, VvAA en Jaaah) Ja  Ja 
VGZ (incl. o.a. Univé, IZA, IZZ, Bewuzt) Ja  Ja 
Zorg en Zekerheid Ja  Ja 


Vergoedingen gecontracteerde zorg
Uw behandeling wordt in de meeste gevallen volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Het eigen risico is van toepassing.

Vergoeding ongecontracteerde zorg
Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan declareren wij de door de NZA wettelijke bepaalde tarieven. In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Vergoedt uw zorgpolis niet 100% van de nota bij ongecontracteerde zorg? Dan ontvangt u van ons een korting op uw rekening. Let op: het eigen risico is wel van toepassing.

Let op: tijdelijke aanmeldstop voor VGZ
Op dit moment is het niet mogelijk om u aan te melden als u verzekerde bent van VGZ. Onder VGZ vallen ook onder andere de labels Univé, ZEKUR, IZZ, IZA.

U kunt contact opnemen met de afdeling Wachtlijstbemiddeling van uw zorgverzekeraar, de contactgegevens vindt u hieronder. De contactpersoon van die afdeling zal samen met u bekijken bij welke praktijk u het snelst terecht kunt.

Contactgegevens Wachtlijstbemiddeling per zorgverzekeraar:

 1. Zilveren Kruis wachttijdbemiddeling aanvragen: 071-364 0280, ma-vrij 8:00-18:00 uur.
 2. CZ Zorgteam wachttijdbemiddeling aanvragen: 013-594 9110.
 3. VGZ wachttijdbemiddeling aanvragen: 088 – 131 1611, ma-vrij 8:30- 17:00 uur.
 4. Menzis wachttijdbemiddeling aanvragen: 088-222 4042, ma-vrij: 09:00-12:30 uur.
 5. DSW wachttijdbemiddeling aanvragen: 010 – 2 466 466, ma-vrij: 08:00-17:30 uur.
 6. Zorg en Zekerheid Wachtlijstbemiddeling aanvragen:
 7. ENO: informatie over bemiddeling te vinden op de website.
 8. ONVZ Wachtlijstbemiddeling aanvragen: 0800-022 1450, ma-vrij: 8:30-17:30 uur.

Bent u verzekerd VGZ of één van de labels die onder deze zorgverzekeraar vallen en staat u op onze wachtlijst?
Ook dan kunt u nagaan of u bij een andere praktijk eerder terecht kunt, eventueel met behulp van wachttijdbemiddeling van uw zorgverzekeraar. De wachttijden zijn namelijk langer geworden dan de wachttijden voor cliënten van andere zorgverzekeraars. We vragen u om het ons te laten weten als u elders in behandeling gaat. Blijft u op onze wachtlijst, dan nemen wij contact met u op zodra wij uw behandeling kunnen inplannen

Kosten en vergoedingen Kind en Jeugd
In 2024 hebben wij met de volgend gemeenten c.q. regio’s contracten:

 • Regio Hart van Brabant
 • Regio West Brabant Oost
 • Regio Zuid Oost Utrecht
 • Regio Rotterdam

U heeft een verwijzing van uw (huis)arts nodig of van de gemeente (bijvoorbeeld CJG of gemeentelijke toegang). Na de intake vragen wij een beschikking aan bij uw gemeente. Silver Psychologie wikkelt de financiële declaratie verder met uw gemeente af.

Niet nagekomen sessies
Als u een afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, raden we u aan dit te doen langer dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Wanneer u dit later doet, wordt deze bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook bij ziekte en andere gevallen van overmacht.
Een niet nagekomen sessie kost € 75,- 

Als u bij annulering geen medewerker aan de telefoon krijgt, dient u de voicemail in te spreken, zodat voor ons duidelijk is hoe laat de afmelding plaatsvond. Als u geen voicemail kunt inspreken, is afmelding via e-mail mogelijk via info@silverpsychologie.nl. (wij adviseren u om geen gevoelige medisch inhoudelijke informatie naar ons te mailen, maar alleen uw verzoek). 

Particulier:
De kosten voor GGZ zorg die niet tot het basispakket behoort, bedraagt in 2023 € 117,33,- per 60 minuten.
Het maximumtarief voor niet-basispakketzorg consult in de GGZ is door de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) vastgesteld op €124,16 (prestatiecode OV0012). U kunt dit terugvinden in bijlage 1 van Het maximumtarief voor niet-basispakketzorg consult in de GGZ is door de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) vastgesteld op €124,16 (prestatiecode OV0012). U kunt dit terugvinden in bijlage 1 van de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-23625-02