kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Contact met een onafhankelijk vertrouwenspersoon

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, deze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Silver Psychologie

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?     

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Wij hopen dat je dan tijdig het gesprek met ons aan gaat om samen positieve veranderingen te bereiken. Als praktijk staan wij hier altijd voor open en is jullie tevredenheid ons belangrijkste doel. Wanneer het onverhoopt niet lukt om samen tot een oplossing te komen, dan kun je contact opnemen met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst zullen zij luisteren naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Hij informeert je over je rechten en geeft je advies. Ook kan deze vertrouwenspersoon bemiddelen in een gesprek tussen jou en onze praktijk. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon je helpen met het opstellen van een klachtbrief.

Contact

Als je hulp nodig hebt met gesprekken, of je hebt vragen of problemen, dan kan je contact opnemen met hen via:

  • Telefoon:         088 555 - 1000 (op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur)
  • E-mail:             info@akj.nl  
  • Chat:                op www.akj.nl/ (chat open: op ma-do van 16:00-20:00 uur / vr van 15:00-17:00 uur)

     

Flyer vertrouwenspersonen