kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 


Met ingang van 25 mei 2018 zal de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG ) in werking treden. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG is een privacywetgeving die voor heel Europa zal gelden. Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen een organisatie moeten daarmee aan extra privacy-eisen voldoen. Daarnaast heeft degene van wie de persoonsgegevens verwerkt zijn bepaalde rechten.

Wat betekent dit voor u?
Om de veiligheid van persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en leveranciers en alle betrokkenen nog beter te kunnen waarborgen en om te kunnen voldoen aan de AVG, heeft Silver Psychologie daarom aanvullende veiligheidsmaatregelen doorgevoerd.

Zo kunt u vanaf 25 mei alleen nog maar op de volgende manier communiceren met ons:

Telefonisch;

Berichtenmodule van het e-Health programma Therapieland;

Beveiligd mailen via Zorgmail; (voor huisartsen, gemeenten, instellingen etc.)

Tijdens een afspraak met de therapeut;

Schriftelijk per brief.

Met onze cliënten communiceren wij niet meer via Outlook. Deze maatregel is genomen om enerzijds de kans op een Datalek te verkleinen en om anderzijds alle cliënt gerelateerde gegevens alleen nog maar in het EPD of in het e-Health programma te verwerken. De privacy wordt hiermee nog beter beveiligd. Silver Psychologie heeft daarnaast de beveiliging en de privacy gerelateerde procedures binnen de organisatie verder aangescherpt en waar nodig verbeterd.

Therapieland
Silver Psychologie maakt gebruik van het e-Health programma van Therapieland. Door middel van online informatie, vragenlijsten en huiswerkopdrachten leert de cliënt vaardigheden om zijn / haar klachten aan te pakken. Op deze manier kan de cliënt actief aan de slag met zijn / haar psychische klachten. Therapieland is een innovatieve e-Health aanbieder voor de GGZ. Zij ontwikkelen online programma's die u kunnen ondersteunen bij de behandeling, zodat u tussen de gesprekken door zelf aan de slag kunt. Uw therapeut kan dit met u bespreken.

Wanneer u gekozen heeft om gebruik te maken Therapieland, dan ontvangt u een uitnodiging van onze “backoffice” om een eigen account aan te maken in Therapieland. U wordt dan gekoppeld aan de backoffice en berichtenmodule en u ontvangt vervolgens alle benodigde informatie.

Uw behandelaar zal u vervolgens nogmaals uitnodigen voor de berichtenmodule en e-Health programma’s. Vanuit Therapieland kunt u veilig berichten uitwisselen met uw behandelaar. U kunt op een zelfgekozen tijd, plaats en in uw eigen tempo werken aan uw klachten. In de bibliotheek kunt u verder ook algemene informatie van Silver Psychologie nalezen.
Kijk voor meer informatie op www.therapieland.nl

Wilt u geen gebruik maken van Therapieland, dan kunt u dit natuurlijk gewoon aangeven. Dit heeft verder geen gevolgen voor uw behandeling.

Privacy Policy
In onze Privacy Policy kunt u nalezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Hierin hebben wij beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, bewaartermijnen, eventuele klachten en alle rechten die u heeft omtrent uw gegevens. Meer lezen: Privacy_policy.pdf