kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Personen die lijden aan de psychische aandoening schizofrenie, zouden hun hallucinaties en andere symptomen kunnen verlichten wanneer zij een speciale digitale therapie krijgen.
Patiënten met schizofrenie, een ernstige psychiatrische ziekte waarbij personen onder meer wanen en hallucinaties ervaren, horen vaak stemmen in hun hoofd. Bij ongeveer 60 tot 70 procent van hen treedt dit symptoom op.

In de studie gepubliceerd in The Lancet, uitgevoerd door het King's College London en het University College London, moesten 75 patiënten die al minstens een jaar stemmen hoorden een digitaal personage maken dat de stem die zij horen representeerde.


Avatar
Een therapeut sprak vervolgens de stem in van de zogenoemde "avatar". Ook creëerde de therapeut een personage van zichzelf, waarna er een gesprek tussen de digitale simulaties en de patiënt werd gestart. De patiënt werd hierbij aangemoedigd om in dit gesprek voor zichzelf op te komen en te proberen om de leiding te krijgen in het gesprek. Zo moesten ze bijvoorbeeld zeggen dat ze niet meer wilden luisteren naar de stem die zij hoorden.
De resultaten van deze therapievorm werden vergeleken met een even grote groep die 'reguliere' therapie kreeg, waarbij geen computersimulaties werden gebruikt. Na twaalf weken zagen de onderzoekers een grote verbetering bij het verlichten van de symptomen in de controlegroep die therapie kreeg met behulp van de avatars.

Controle
"Dankzij de simulatie leren de patiënten om hun 'stem' te confronteren en hier antwoord op te krijgen", zegt mede-onderzoeker Tom Craig. "Dat verschuift het idee dat de stem die zij horen alle controle over hen heeft."
Na de twaalf weken waren bij zeven patiënten die computertherapie kregen de hallucinaties compleet verdwenen. Dit was in de andere groep bij twee personen het geval. Na 24 weken werden er echter geen verschillen meer aangetroffen in de doeltreffendheid van beide therapieën, maar door de computertherapie op den duur zwaarder te maken zou de effectiviteit ervan mogelijk verbeterd worden.

Veelbelovend
De resultaten van deze proefstudie zijn volgens de betrokken onderzoekers "veelbelovend". Door het onderzoek op grotere schaal te herhalen, zou moeten blijken of deze nieuwe vorm van therapie inderdaad doeltreffend kan zijn voor alle schizofreniepatiënten die stemmen horen.
Schizofrenie overkomt ongeveer een op de honderd mensen. De symptomen van de ziekte openbaren zich meestal voor het eerst in de leeftijd van zestien tot vijfendertig jaar. In bijna alle gevallen gebeurt dat door het optreden van psychoses. Tijdens een psychose is het besef van de realite

Bron: NU.nl