kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Bij mensen met chronische pijnklachten spelen naast de lichamelijke klacht vaak andere, psychologische factoren een rol die de klachten in stand houden. Als deze klachten iemand ernstig belemmeren bij de dagelijkse activiteiten, kan het volgen van een multidisciplinair revalidatieprogramma een zinvolle keuze zijn. 
In samenwerking met OCA biedt onze praktijk deze multidisciplinaire revalidatieprogramma's aan in Tilburg en Breda. 
Het revalidatieprogrogramma heeft vooral als doel om iemand te leren omgaan met pijn, met de gevolgen van pijn voor de dagelijkse activiteiten en het uitbreiden/verbeteren van zijn functioneren in het dagelijks leven. Ook in arbeidshervatting bij langdurig ziekteverzuim of ter voorkoming van ziekteverzuim kan dit revalidatieprogramma een belangrijke rol spelen.


Deze programma's worden volledig vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Om deel te kunnen nemen aan dit programma is een verwijzing via een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts nodig. Er zijn geen wachttijden om deel te nemen aan dit traject. Binnen drie werkdagen kunt u een kennismakingsonderzoek afspreken bij de fysiotherapeut van OCA. Deze kennismaking is vrijblijvend en zonder kosten.