kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Onderzoek wijst uit dat regelmatig onterecht de diagnose ADHD of ADD wordt gesteld bij kinderen en volwassenen. Dit komt doordat de klachten die passen bij ADHD of ADD ook kunnen passen bij andere aandoeningen. Het gaat dan om klachten van aandachts- en concentratieproblemen, onrust in denken en handelen, prikkelbaarheid en impulsiviteit.

Een verkeerde diagnose van ADHD of ADD kan leiden tot onnodig medicatiegebruik en tot het over het hoofd zien van passende behandelmogelijkheden om de klachten te verminderen.

Om deze reden hebben wij besloten om vraagstellingen voor onderzoek naar ADHD / ADD voortaan als volgt te benaderen.

 

In eerste instantie wordt een brede intake gedaan om te bekijken welke andere mogelijke oorzaken te vinden zijn voor de klachten. U kunt dan bv. denken aan verwerkingsproblemen, angststoornissen, depressieve klachten, spanningsklachten, situationele problemen die tot spanning leiden, slaapproblemen en dergelijke. Deze klachten worden in eerste instantie behandeld met een reguliere behandeling, om te zien wat daarvan het effect is op de klachten. Wanneer deze behandeling is afgerond en de klachten blijven (gedeeltelijk) bestaan, dan kan uitgebreider onderzoek worden geadviseerd. Dit onderzoek kan in onze praktijk plaatsvinden of elders, afhankelijk van een aantal factoren. Dit zal in overleg met de cliënt worden bekeken.