kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Silver Beste GB-GGZ instelling van Nederland!

Uit onderzoek van Stichting Benchmark GGZ is gebleken dat cliënten van Silver Psychologie in 2016 de grootste vooruitgang hebben behaald van alle instellingen in Nederland.

Ook voor de zorg in de S-GGZ staat Silver Psychologie op een prachtige 4e plaats in ditzelfde onderzoek.

In het onderzoek van SB-GGZ worden voor en na de behandeling vragenlijsten afgenomen waarmee gekeken wordt naar de klachten die een cliënt op dat moment heeft. En verbetering van 5 punten op deze lijst wordt gezien als een duidelijke vermindering van de klachten bij de cliënt en dus als een succesvolle behandeling. De afname van de klachten bij Silver Psychologie is gemiddeld meer dan 10 punten en dus ervaren de cliënten van Silver een zeer grote verbetering in hun dagelijks leven.

Binnen de GB-GGZ worden cliënten met lichtere problematiek behandeld en duurt een behandeling gemiddeld 10 sessies.
Binnen de S-GGZ worden cliënten met middelzware tot zware problematiek behandeld en duurt de behandeling gemiddeld 30-35 sessies

Cliënttevredenheid

Silver Psychologie voert bij al haar cliënten ook een tevredenheidsonderzoek uit. Dit gebeurt aan de hand van een landelijk gebruikte vragenlijst de Consumer Quality Index (CQI). Deze lijst vraagt naar verschillende zaken zoals tevredenheid over het resultaat, de bejegening etc.

U kunt uw mening over Silver Psychologie ook bekend maken op Zorgkaart Nederland.
Dit is een website van Patiënten federatie Nederland en is een zorgervaringssite waar mensen hun ervaring met de zorg delen.
Geef hier uw waardering via Zorgkaart Nederland!

CQI 2019

Uit de CQI kwamen de volgende resultaten:
Cliënten geven de behandeling binnen Silver Psychologie gemiddeld een 8,3 in 2019.

Dit is vrijwel gelijk t.o.v. van 2018. Silver is blij dat zij ook in 2019 de tevredenheid van haar cliënten nog ver heeft weten te verbeteren. Op specifieke onderdelen zal Silver kijken naar de feedback die zij heeft gekregen en proberen een verdere verbetering aan te brengen in haar werkwijzen in 2020. Deze verbeteringen worden opgenomen in het HKZ verbeterregister en worden meegenomen en beoordeeld in de PDCA cyclus.

Overige resultaten

     

  

  

 

 

 

 


Een groot aantal clienten die binnen Silver behandeld worden, zijn in korte tijd van hun klachten af. 
Bij deze clienten is veelal verder geen aanvullende ondersteuning met b.v. zelfhulpprogramma's of
via patientenverenigingen nodig omdat zij klachtenvrij verder kunnen met hun normale leven.
 

 


Silver Psychologie behandelt veel van haar clienten kortdurend en gericht op een snelle oplossing van hun klachten. In veel behandelingen is het niet nodig voor het resultaat om hierbij naasten direct bij de behandeling te betrekken.


 

 


Clienten dienen vooraf toestemming te geven aan Silver voor het gebruik van de vragenlijsten.
Een deel van de clienten geeft deze toestemming niet en krijgt dan ook geen vragenlijsten aangeboden.
 


Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact met ons op via 013 - 750 38 26 of stuurt u een e-mail naar info@silverpsychologie.nl

Geplaatst: 29-1-2020

 

Klik hier voor cliënttevredenheidsgegevens van 2022