kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

U kunt in onze praktijk hulp krijgen bij de behandeling van kinderen met ondermeer de volgende klachten:

 • Angst- / hyperventilatie- / spanningsklachten
 • Dwangklachten
 • Klachten na schokkende gebeurtenissen
 • Nachtmerries
 • Slaapproblemen
 • Depressieve klachten
 • Assertiviteitsproblemen
 • Faalangst
 • Laag zelfbeeld
 • Opvoedingsvragen
 • Gedragsproblemen
 • Aanpassingsproblemen
 • Achteruitgang in leerprestaties
 • Problemen met rouwverwerking
 • Concentratieproblemen / druk gedrag
 • Prikkelverwerkingsproblemen (ADD / ADHD)
 • Hechtingsproblematiek / losmakingsproblematiek
 • Autistiforme stoornissen
 • Pijn- en lichamelijke klachten zonder gevonden medische oorzaak
 • Overgewicht
 • Identiteitsproblemen
 • Persoonlijkheidsproblematiek


In onze praktijk wordt individuele behandeling aangeboden aan kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek. Soms wordt daarnaast een groepsbehandeling aangeboden, vanzelfsprekend in overleg met de ouders en het kind. In de intakefase wordt gëinventariseerd wat de achtergrond is van de problematiek en wordt in overleg met de ouders en het kind besproken wat de best passende behandeling is. Het behandelplan wordt aan de specifieke situatie van het kind aangepast, ook wanneer hij / zij deelneemt aan een groepsbehandeling. Er wordt met zorg geprobeerd een goede balans te vinden tussen het betrekken van de ouders bij de behandeling en het respecteren van de privacy van het kind.

Wanneer de ouders van het kind zijn gescheiden, is de toestemming van beide ouders nodig om de behandeling aan te kunnen bieden. Er wordt bij aanmelding aan beide ouders gevraagd een gesprek aan te gaan, gezamenlijk, of elk afzonderlijk. In dit gesprek / deze gesprekken kan worden gewaarborgd dat beide ouders hun zorg en visie kunnen uitspreken, zodat de kans op een succesvolle behandeling van hun kind wordt vergroot. Wanneer een van de ouders hieraan liever niet wil meedoen, wordt dit vanzelfsprekend gerespecteerd en wordt aan de ouder verzocht schriftelijk toestemming te geven voor de behandeling van het kind.